เธอจำไว้นะ….ใจแลกใจ ใช้ไม่ได้กับทุกคน!

~~ ผ่านวัย จึงเข้าใจ ~~

ความโดดเดี่ยว ไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นมีโอกาสสงสารเรา

แต่เพื่อให้เรามีโอกาสพบตนเองที่เข้มแข็งกว่า

อย่าคิดง่ายๆ ว่า “ไว้ก็ทัน”

ถึงวันหนึ่ง เราจะพบว่า

คนบางคน เรื่องบางเรื่องนั้น

…ไม่ทันจริงๆ

.

พึงเพียรพยายามเป็นคนประเภทที่เราอยากเป็นที่สุด

แม้ไม่สำเร็จ อย่างน้อยก็จะได้ชอบตนเองที่ได้เพียรพยายาม

เราเคยเข้าใจว่า …

สามารถใช้ใจแลกใจ

เวลานี้จึงรู้ว่า …

ใช่ว่าจริงใจจะแลกความจริงใจได้

.

บางครั้ง จนเมื่อนาทีอันมีค่ากลายเป็นความทรงจำแล้ว

เราจึงเข้าใจคุณค่าของมันได้อย่างแท้จริง

ความหมายของการเติบใหญ่

อยู่ที่เราล้วนมีความสามารถในการเยียวยาตัวเอง

.

เมื่อวันเวลาผ่านไป เราค่อยๆ เหลียวมอง

สิ่งที่ควรเกิดมักเกิด สิ่งที่ควรลืมมักลืมได้

จากเกิดถึงตาย ห่างกันเพียงใด … ระหว่างลมหายใจ

จากหลงถึงรู้ ห่างกันเพียงใด … ระหว่างความคิด

จากรักถึงชัง ห่างกันเพียงใด … ระหว่างความไม่จีรัง

จากโบราณกาลถึงปัจจุบันกาล ห่างกันเพียงใด … ระหว่างยิ้มหัวเราะ

จากเธอถึงฉัน ห่างกันเพียงใด … ระหว่างความเข้าใจ

จากใจถึงใจ ห่างกันเพียงใด … ระหว่างความวางใจ

cr. Wipada kittikowit

Load More Related Articles
Load More By Like
Load More In ทั่วไป